CÔNG NGHỆ

 1. World Journal of Mechanics: Tạp chí Thế giới về Cơ khí: http://www.scirp.org/journal/wjm/
 2. American Journal of Mechanical Engineering: Tạp chí Kỹ thuật Cơ khí của Mỹ: http://www.sciepub.com/journal/AJME/archive
 1. American Journal of Analytical Chemistry: Tạp chí Hóa học Phân tích của Mỹ: http://www.scirp.org/journal/ajac/
 2. International Journal of Organic Chemistry: Tạp chí Quốc tế Hóa hữu cơhttp://www.scirp.org/journal/ijoc/ 
 3. Journal of Materials Science and Chemical Engineering : Tạp chí Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật hóa học: http://www.scirp.org/journal/msce/ 
 4. Crystal Structure Theory and Applications Lý thuyết và Ứng dụng Cấu trúc Tinh thể: http://www.scirp.org/journal/csta/  
 1. World Journal of Nano Science and Engineering: Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Nano Thế giới: http://www.scirp.org/journal/wjnse/  
 2. Advances in Nanoparticles : Tạp chí những Tiến bộ trong lĩnh vực Hạt Nano:  http://www.scirp.org/journal/anp/ 
 1. https://jglobalbiosecurity.com/

Tạp chí An ninh Sinh học Toàn cầu (Global Biosecurity) là một tạp chí điện tử truy cập mở, được bình duyệt dành cho nghiên cứu liên ngành trong tất cả các lĩnh vực bệnh dịch của con người hay động vật, các đại dịch, an ninh sinh học, khủng bố sinh học và vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN), bao gồm ngăn ngừa, cai quản, phát hiện, giảm nhẹ tác động và đáp ứng. Tạp chí xuất bản công  trình nghiên cứu về phân tích rủi ro, điều tra sự bùng phát của bệnh dịch/đại dịch, dịch tể học, nghệ thuật làm mô hình, tin sinh học, phát sinh chủng loại học, giám sát, tin tức tình báo, dự báo chiến lược, công tác dự báo, “Một sức khỏe”(giải pháp phối hợp hành động giữa các ngành như y tế cộng đồng, thú y và môi trường để đạt được kết quả sức khỏe tốt nhất có thể cho tất cả các loài), chính sách, cai quản,  luật pháp, thực thi pháp luật, phòng thủ, đạo đức và tính sẵn sàng của phản ứng viên. Tạp chí chú trọng những báo cáo nhanh về các bệnh dịch đáng quan ngại. Tạp chí này do các nhà nghiên cứu lãnh đạo hoạt động phi lợi nhuận của Đại học New South Wales – một đại học hàng đầu thế giới xuất bản, và dữ liệu trực tuyến được lưu trữ bởi Ubiquity Press, một công ty xuất bản hàng đầu về nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại Đại Học Luân Đôn sáng lập. Độc giả của tạp chí là tất cả các phản ứng viên, những người đề ra chính sách, nhà nghiên cứu hoặc các bên liên quan đến công tác sẵn sàng hoặc đáp ứng đối với các bệnh dịch, các đại dịch, an ninh sinh học, khủng bố sinh học hoặc CBRN.

 

 1. Advances in Bioscience and Biotechnology: Tạp chí những Tiến btrong ngành Khoa học ứng dụng Sinh học và Công nghệ Sinh học: http://www.scirp.org/journal/abb/
 2. Advances in Entomology: Tạp chí những Tiến bộ trong nghành Côn trùng học:   http://www.scirp.org/journal/ae/  
 3. Advances in Microbiology: Tạp chí những Tiến bộ trong nghành Vi sinh vật học:     http://www.scirp.org/journal/aim/   
 4. American Journal of Plant Sciences: Tạp chí của Mỹ về Khoa học Thực vật:       http://www.scirp.org/journal/ajps/  
 5. Open Journal of Genetics: Tạp chí Mở về Di truyền: http://www.scirp.org/journal/ojgen/
 6. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology: Tạp chí Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học: http://www.sciencedirect.com/science/journal/1687157X
 7. Molecular Genetics and Metabolism Reports: Tạp chí Báo cáo về sự Chuyển hóa và Di truyền học Phân tử: http://www.sciencedirect.com/science/journal/22144269
 8. New Biotechnology: Tạp chí Công nghệ Sinh học Mới: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18716784
 9. Achievements in the Life Sciences: Những thành tựu trong các ngành Khoa học về Sự sống: http://www.sciencedirect.com/science/journal/20781520

 

 1. Circuits and Systems: Tạp chí Mạch và Hệ thống: http://www.scirp.org/journal/cs/
 2. Journal of Electronics Cooling and Thermal Control (Tạp chí Làm lạnh Điện tử và sự Điều chỉnh Nhiệt độ: http://www.scirp.org/journal/jectc/
 3. Journal of Power and Energy Engineering: Tạp chí Kỹ thuật Điện và Năng lượng:  http://www.scirp.org/journal/jpee/  
 4. Energy and Power Engineering: Kỹ thuật Năng lượng và Điện: http://www.scirp.org/journal/epe/
 1. Open Journal of Accounting: Tạp chí Kế toán Mở: http://www.scirp.org/journal/ojacct/ 
 2. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entreupreneurship, Accounting and Transport: Tạp chí Kinh tế học Hành vi, Tài chính, Quá trình Khởi nghiệp, Kế toán và Vận tải:    http://www.sciepub.com/journal/jbe
 3. Journal of Finance and Accounting: Tạp chí Tài chính và Kế toán:   http://www.sciepub.com/journal/jfa
 1. Journal of Business and Management Sciences: Tạp chí Khoa học Kinh doanh và Quản trị: http://www.sciepub.com/journal/jbms
 2. Open Journal of Business and Management: Tạp chí Mở Kinh doanh và Quản trị: http://www.scirp.org/journal/ojbm/ 

 

 1. https://crimsonpublishers.com/rdms/    Nghiên cứu & Phát triển trong Khoa học Vật liệu (Research & Development in Material Science - RDMS) cung cấp một môi trường quốc tế để xuất bản các nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết liên quan đến sức chịu tải của vật liệu bị ảnh hưởng bởi các đặc tính cơ bản, lịch sử gia công, cấu trúc vi mô và môi trường điều hành. RDMS là lĩnh vực khoa học tương đối mới liên quan đến nghiên cứu vật liệu thông qua mẫu hình vật liệu (sự tổng hợp, cấu trúc, các đặc tính và hiệu năng). RDMS hợp nhất các yếu tố của vật lý và hóa học và đang ở tuyến đầu của nghiên cứu khoa học nano và công nghệ nano. RDMS tập trung vào các chỉ số khoa học và /hoặc kỹ thuật ảnh hưởng đến các mối quan hệ của vật liệu, đặc biệt thích hợp với nghiên cứu và phát triển trong khoa học vật liệu. RDMS đặc biệt quan tâm đến những đóng góp đem lại sự hiểu biết sâu sắc mới. Các bài báo sẽ được tuyển chọn dựa vào tầm quan trọng của kiến thức mới mà chúng mang lại. Chủ đề chính của tạp chí này là phổ biến các công nghệ nghiên cứu tiên tiến trong Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu. RDMS chấp nhận tất cả các bài báo nghiên cứu, các bài báo phê bình, các bài nghiên cứu ngắn, các ý kiến, thư gửi tòa soạn…
 2.  https://www.citefactor.org/categories/journals Tạp chí của Mỹ về Tổng hợp và Gia công Vật liệu American Journal of Materials Synthesis and Processing (AJMSP) là một tạp chí được bình duyệt và truy cập mở xuất bản những bài báo khoa học về nghiên cứu mô hình hóa lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về tất cả các mặt của tổng hợp và gia công vật liệu. Tạp chí này ưa chuộng các bản thảo đáp ứng các tiêu chí được quốc tế chấp thuận. Tạp chí được thiết kế để phục vụ các nhà nghiên cứu, các học giả và những người đang hành nghề và các cá nhân khác quan tâm đến các hoạt động nghiên cứu tiên tiến nhất trong lĩnh vực tổng hợp và gia công vật liệu. Các chủ đề liên quan đến đề tài này bao gồm nhưng không giới hạn: Gia công phụ gia, đúc, ép khuôn và gia công, thành phần Ceramic, tổng hợp hóa học, tổng hợp đốt cháy, sự phát triển các đặc điểm vật liệu, sự tổng hợp va đập gây nổ, công nghệ ghép nối, vật liệu pha nano, tổng hợp plasma, gốm xây dựng và vật liệu composite, ôxit siêu dẫn, và kỹ thuật bề mặt.
 1. Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology: Tạp chí Vật liệu Thiết kế Bề mặt và Công nghệ cao: http://www.scirp.org/journal/jsemat/
 2. Open Journal of Organic Polymer Materials (Tạp chí Mở Vật liệu Polime hữu cơ:                           http://www.scirp.org/journal/ojopm/ 
 3. Advances in Materials Physics and Chemistry (Những Tiến bộ trong Vật lí và Hóa học Vật liệu:    http://www.scirp.org/journal/ampc/  
 1. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering: Tạp chí Mô tả Đặc tính và Kĩ thuật Khoảng sản và Vật liệu:                                     http://www.scirp.org/Journal/jmmce/ 
 1. jmnn.org Tạp chí Dinh dưỡng Y khoa và Dược phẩm dinh dưỡng/Dược thực phẩm (The Journal of Medical Nutrition and Nutraceuticals - JMNN) là một tạp chí quốc tế truy cập mở liên chuyên khoa được bình duyệt đầu tiên chú trọng đến các mặt y học của liệu pháp dinh dưỡng và dược phẩm dinh dưỡng đối với nhiều tình trạng sức khỏe và bệnh tật khác nhau. JMNN được xuất bản hai lần trong một năm. Tạp chí này hy vọng là mũi nhọn dẫn đầu phong trào sử dụng liệu pháp liên quan đến dinh dưỡng một cách hợp lý và dựa trên bằng chứng trong y khoa. Tạp chí sẽ nêu bật những bài xã luận, những bài điểm báo, những bài báo cống hiến nguyên thủy, những bài nghiên cứu ngắn và các bức thư gửi tạp chí có liên quan đến dinh dưỡng y khoa và việc sử dụng dược phẩm dinh dưỡng để phòng ngữa và kiểm soát bệnh tật. Tạp chí này sẽ đề cập những nghiên cứu kỹ thuật và lâm sàng liên quan đến sức khỏe, các vấn đề đạo đức và xã hội trong lĩnh vực Y khoa, Dinh dưỡng, Y khoa về Dược phẩm dinh dưỡng.
 2. http://www.ijddr.in/ Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu và Phát triển Thuốc (International Journal of Drug Development and Research - IJDDR) là một tạp chí quốc tế chuyên ngành khoa học xuất bản hàng quý được bình duyệt chú trọng các khám phá và những đổi mới về dược. Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu và Phát triển Thuốc cung cấp phương tiện để phát hành nghiên cứu mới và có tính cách tân từ các lĩnh vực của các ngành Khoa học và công nghệ Dược. Tạp chí này là một tạp chí có giá trị học thuật duy trì các tiêu chuẩn cao về sự ưu việt của khoa học và ban biên tập bảo đảm quy trình bình duyệt nhanh chóng với sự giúp đỡ của Hệ Thống Quản lý Biên tập. IJDDR xuất bản các bản báo cáo nghiên cứu có độ dài chuẩn, các bài phê bình, và các bài bình luận khoa học và truyền thông về tất cả các lĩnh vực của các ngành khoa học dược chú trọng đến tính mới, độc đáo và chất lượng khoa học. Đây là tạp chí truy cập mở và người dùng được phép đọc, tải xuống, sao chép, phân phối, in, tìm kiếm hay liên kết đến toàn văn của các bài báo khoa học, hoặc sử dụng chúng cho bất cứ mục đích hợp pháp nào khác mà không cần xin phép  trước nhà xuất bản hay tác giả.
 3. https://www.hindawi.com/journals/jdd/ Tạp chí Cung cấp Thuốc (Journal of Drug Delivery) là một tạp chí Nguồn Mở được bình duyệt xuất bản những công trình  nghiên cứu nguyên gốc, các bài phê bình, và các nghiên cứu lâm sàng về tất cả các khía cạnh của việc cung cấp liệu pháp điều trị và việc nhắm mục tiêu khi cung cấp thuốc. Tạp chí này phục vụ các nhà nghiên cứu đến từ giới học viện và ngành công nghệp dược, và sẽ xuất bản các bài báo khoa học từ lĩnh vực sinh học cơ bản về thuốc và chuyển gen cho đến ứng dụng và phát triển các nguyên tắc này. Các bài báo khoa học mô tả các dạng bào chế thuốc sẽ được cân nhắc. Tạp chí Journal of Drug Delivery được lưu trữ ở Portico – nơi này cung cấp hồ sơ lưu trữ lâu dài dành cho các tạp chí học thuật điện tử cũng như thông qua sáng kiến LOCKSS. Nó vận hành mô hình xuất bản mở hoàn toàn cho phép truy cập mở toàn cầu nội dung đã xuất bản. Tạp chí  Journal of Drug Delivery được đưa vào nhiều cơ sở dữ liệu tóm tắt và lập chỉ mục hàng đầu thế giới.
 1. Pharmacology & Pharmacy: Tạp chí Dược l‎ý học & Dược khoa: http://www.scirp.org/journal/pp/
 2. American Journal of Pharmacological Sciences: Tạp chí Khoa học Dược l‎ý của Mỹ:    http://www.sciepub.com/journal/ajps 
 3. DailyMed   https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/  DailyMed là một trang web lớn có danh mục hơn 92.000 thuốc bao gồm các thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Cục Quản lí Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép lưu hành. Trên các thông tin trên nhãn thuốc cũng liên kết tới trang ClinicalTrials.gov, cung cấp dữ liệu về các nghiên cứu đang thực hiện và các nghiên cứu đã hoàn thành. Trong trường hợp cần phải xác minh một loại thuốc,  người dùng có thể thực hiện thông qua các công cụ ID hay còn được gọi là Pillbox. 
 4. MedlinePlus     https://medlineplus.gov/                                                        

MedlinePlus là một trang web miễn phí của Viện Y tế Quốc gia dành cho bệnh nhân và gia đình và bạn bè của họ. Được tạo ra bởi Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ - thư viện y khoa lớn nhất của thế giới, MedlinePlus cung cấp cho bạn thông tin về các bệnh tật, tình trạng sức khỏe và các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần bằng ngôn ngữ bạn có thể hiểu. MedlinePlus cung cấp thông tin y tế đáng tin cậy và cập nhật miễn phí vào bất cứ thời điểm nào, ở bất kỳ nơi đâu. Bạn có thể sử dụng MedlinePlus để tìm hiểu về những cách điều trị mới nhất, tra cứu thông tin về thuốc hoặc chế phẩm/chất bổ sung, tìm ra nghĩa của các từ, hoặc xem các video y khoa hoặc các hình ảnh minh họa. Các bạn cũng có thể nhận được đường liên kết (link) đến nghiên cứu y học mới nhất về chủ đề của bạn, hoặc tìm được các thử nghiệm lâm sàng về một căn bệnh  hay tình trạng sức khỏe. Các chuyên gia y tế cũng như người tiêu dùng có thể dựa vào vào MedlinePlus để tìm được thông tin có căn cứ xác thực và cập nhật. MedlinePlus có lượng thông tin khổng lồ từ Viện Y tế Quốc gia và các nguồn đáng tin cậy khác về trên 1000 căn bệnh và tình trạng sức khỏe. Đó là danh bạ các bác sĩ, nha sĩ, bệnh viện, phòng khám, và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, từ điển bách khoa y học, thông tin y tế bằng tiếng Tây Ban Nha, rất nhiều thông tin về những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, và các đường liên kết đến hàng ngàn thử nghiệm lâm sàng. MedlinePlus được cập nhật hàng ngày.

 1. FDA    https://www.fda.gov/    Trang web của FDA (U.S. Food & Drug Adminíistration : Cục Quản lí Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ) chứa nhiều thông tin và luôn luôn cập nhật. Ngưòi dùng có thể đăng ký để nhận thông tin mới nhất về các thuốc được cấp phép lưu hành cũng như các thuốc bị thu hồi. Sách da cam (Orange Book) giúp kiểm tra các sản phẩm thuốc generic mới cấp phép qua đánh giá tương đương điều trị. Người dùng cũng có thể tìm kiếm thông tin về sáng chế để có ý tưởng tốt hơn khi thay thế các loại thuốc generic hữu ích cho các biệt dược cụ thể. Orange Book cũng là một ứng dụng nhanh cho phép truy cập dễ dàng trên thiết bị Apple hay Android. 
 2. The CDC  https://www.dea.gov/index.shtml    Trang web DEA (Drug Enforcement Administration (DEA)) cung cấp thông tin mới nhất về các thuốc kiểm soát đặc biệt. Kiểm tra thông tin khác nhau về các chất bị kiểm soát đặc biệt và các loại thuốc cần được quan tâm bao gồm thuốc mê, chất kích thích và muối tắm. Sổ tay dược sĩ (Pharmacist’s Manual) cũng có sẵn trên các trang web của DEA. Chuyên mục Hỏi và Đáp cung cấp thông tin có giá trị về các thuốc khác nhau bao gồm các chương trình theo dõi thuốc kê đơn, DEA Mẫu 222 và kê đơn thuốc điện tử.
 3. http://tapchiyduoc.com/
 1. http://cjni.net/journal/   Sứ mệnh của Tạp chí Canada về Tin học Điều dưỡng (Canadian Journal of Nursing Informatics) là cung cấp một địa điểm được thẩm định dành cho các y tá và nhà nghiên cứu người Canada đang làm việc Tin học Điều dưỡng để phổ biến nghiên cứu, các bài tiểu luận, bài điểm báo, các bài thuyết trình, các tài liệu đa phương tiện và các tài liệu có thể xuất bạng sạng số khác của họ trên quy mô toàn cầu. Tạp chí này được làm cho có thể truy cập miễn phí nhằm giúp cho việc nghiên cứu và lý thuyết tin học mang tính mở sẵn có cho tất cả các điều dưỡng Canada. Tạp chí khuyến khích các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục, và những người thí nghiệm ở mọi trinh độ đều cảm thấy tự tin khi nộp công trình nghiên cứu của họ để bình duyệt. Sứ mệnh của tạp chí là ủng hộ những nhà nghiên cứu thiếu kinh nghiệm cũng như dày dạn kinh nghiệm giới thiệu công trình nghiên cứu của họ ngay trong môi trường trực tuyến. Tạp chí Canada về Tin học Điều dưỡng phục vụ như một ấn phẩm trực tuyến sẵn có dành cho bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực tin học điều dưỡng đang phát triển.
 1. Open Journal of Nursing: Tạp chí Mở về Điều Dưỡng http://www.scirp.org/journal/ojn/
 2. NursingPlusOpen: Tạp chí Mở Điều dưỡng https://www.sciencedirect.com/science/journal/23529008
 3. American Journal of Nursing Research: Tạp chí Nghiên cứu Điều dưỡng của Mỹhttp://www.sciepub.com/journal/ajnr  
 1. http://www.heraldopenaccess.us/ Herald Scholarly Open Access là một nhà xuất bản hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực y khoa, khoa học lâm sàng, khoa học dược phẩm và khoa học sự sống. Sứ mệnh của Herald Scholarly Open Access là thúc đẩy truy cập kiến thức toàn cầu bằng cách cung cấp các bài báo chất lượng cao đến cộng đồng khoa học, phấn đấu nâng cao nghiên cứu của các bạn và sự ưu việt trên khắp thế giới. Là một nhà xuất bản truy cập mở tiên phong, Herald Scholarly Open Access xuất bản 73 tạp chí được bình duyệt. Tuân thủ Sáng kiến Truy cập Mở, Herald Scholarly Open Access bảo đảm thông tin học thuật được phổ biến toàn cầu và truy cập trực tuyến ngay sau khi xuất bản giúp các học giả làm cho công trình nghiên cứu của họ có thể được phát hiện và có thể tiếp cận được với nhiều nhóm người đọc mới khác nhau trên khắp thế giới mà thật sự không mất tiền.
 1. https://www.ijic.org/  Tạp chí Quốc tế Chăm sóc Tích hợp (International Journal of Integrated Care - IJIC) là một tạp chí khoa học được bình duyệt truy cập mở trực tuyến liên tục xuất bản những bài báo mang tính đóng góp nguyên thủy trong lĩnh vực chăm sóc tích hợp. IJIC có hệ số ảnh hưởng là 2.489 (2018 JCR, tiếp nhận tháng sáu 2019). IJIC được tài trợ bởi Quỹ Chăm sóc Tích hợp Quốc tế (IFIC), một mạng lưới phi lợi nhuận vượt qua các ranh giới tổ chức và nghề nghiệp để tập hợp mọi người nhằm thúc đẩy khoa học, kiến thức và thông qua chính sách và thực hành chăm sóc tích hợp trên khắp thế giới. Được thành lập năm 2000, sức mệnh của IJIC là nâng cao chăm sóc tích hợp như là môn khoa học. Mục tiêu chính của IJIC là chủ yếu xem xét chính sách và thực hành chăm sóc tích hợp và kiểm tra xem điều này có tác động  hay không và tác động như thế nào đến chất lượng chăm sóc, trải nghiệm của người dùng, và tính hiệu quả về chi phí. Lĩnh vực chăm sóc tích hợp bao gồm rất nhiều chủ đề như: sự sáp nhập giữa các dịch vụ y tế, các dịch vụ xã hội, và các nhà cung cấp chăm sóc khác (sáp nhập ngang); sáp nhập giữa các dịch vụ chăm sóc ban đầu, cộng đồng, bệnh viện và các dịch vụ chăm sóc y tế do các bác sĩ chuyên khoa mức độ cao cung cấp (sáp nhập dọc); sự tích hợp chăm sóc ngay trong một khu vực (thí dụ ngay trong các dịch vụ sức khỏe tâm thần); sự tích hợp chăm sóc giữa các dịch vụ phòng và điều trị bệnh; sự tích hợp giữa các hệ thống cấp quy tụ các bác sĩ lâm sàng và các nhà quản lý, người cấp vốn và người giao hàng, các chuyên gia và bệnh nhân; việc sử dụng công nghệ mới và những đổi mới khác cho phép và hỗ trợ chăm sóc tích hợp phát triển mạnh; và sự tích hợp giữa những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và bệnh nhân hỗ trợ việc ra quyết định chung, quyền quản lý tự chủ, và sự chăm sóc từ xa; tác động của chăm sóc tích cực trong việc làm giảm sự bất bình đẳng về y tế; sự tích hợp các chiến lược nâng cao sức khỏe với các phương thức tiếp cận chăm sóc ý tế dựa vào dân số và lấy người bệnh làm trung tâm; và mối quan hệ giữa y tế toàn cầu/quốc tế.  Tạp chí được lập tóm tắt và lập chỉ mục trong các cơ sở dữ liệu Truy cập mở (Open Access) như:  BASE search, Bielefeld; Academic Search Engine; Directory of Open Access Journals (DOAJ); Electronic Journals Library (University of Regensburg); Genamics/Journalseek; Google scholar; Health in Forum; JournalTOCs; MedExplorer OAister; PubMed Central; PubMed Central Europe; PubMed Central Canada; PubMed; Scholares.net; Social Care Online; Venture – portal for integrated care pathways; và các cơ sở dữ liệu mua quyền truy cập: Cengage Learning; Ebsco Host Academic Search Complete; Ebsco Discovery; Scopus ; Ulrich's Periodicals Directory Library catalogues; Web of Science JCR Science Edition and Social Sciences Edition; SUDOC -  Catalogue of resources at all the university libraries in France; Worldcat (OCLC)…

 

 1. https://journals.sagepub.com/home/smo  Tạp chí Y học Mở SAGE (SAGE Open Medicine) là một tạp chí truy cập mở được bình duyệt tập trung vào tất cả các mặt của y học và hoan nghênh các bài báo nghiên cứu nguyên thủy và các bài báo phê bình từ các ngành khoa học sức khỏe theo nghĩa rộng nhất. Tạp chí này được lập chỉ mục trong PubMed Central and Clarivate Analytics Emerging Citations Index Source (ESCI). Tạp chí này là thành viên của Ủy ban Đạo đức Xuất bản (COPE). Các chủ đề của tạp chí bao gồm nhưng không giới hạn: dị ứng/miễn dịch học; gây mê/sự đau đớn; tim mạch; y học chăm sóc tích cực/cấp cứu; nha khoa; khoa da liễu; bệnh tiểu đường/miễn dịch học; dịch tễ học/y tế công cộng; chuyên khoa tiêu hóa/ chuyên khoa gan mật; lão khoa; huyết học; các bệnh truyền nhiễm; sức khỏe tâm thần/tâm thần học; thận học; thần kinh học; điều dưỡng; sản khoa/phụ khoa; ung thư học; nhãn khoa; chấn thương chiỉnh hình/phục hồi chức năng/liệu pháp nghề nghiệp; tai mũi họng; săn sóc để giảm thiểu đau đớn; bệnh lý học; kinh tế dược/kinh tế học sức khỏe; dịch tễ dược học/antoàn thuốc; dược học tâm thần; ngành X-quang; y học hô hấp; khoa thấp khớp/miễn dịch học lâm sàng; y học thể thao; ngoại khoa; độc chất học; tiết niệu học; và sức khỏe phụ nữ.
 1. https://lupinepublishers.com/dental-and-oral-health-journal/  Những Phương pháp Hiện đại trong Nha khoa và Chăm sóc Sức khỏe Răng miệng (Modern Approaches in Dentistry and Oral Health Care – MADOHC) là tạp chí truy cập mở và cung cấp quyền truy cập tạp chí không bị hạn chế đối với bất cứ cá nhân nào muốn biết thêm về những phát triển theo chủ đề trong lĩnh vực chăm sóc nha khoa và sức khoẻ răng miệng. Tạp chí học thuật này đem lại sức sống mới cho các nghiên cứu liên quan đến tất cả các ngành khoa học phù hợp với ngành nha khoa và chăm sóc sức khỏe răng miệng, nhấn mạnh vào các bệnh về răng miệng, nha chu, phẫu thuật nội nha, phẫu thuật miệng và hàm mặt, nha khoa nhi, y học răng miệng và bệnh lý học, quản lý nha khoa và sức khỏe răng miệng. Các tác giả nộp các bài báo dựa trên những phát hiện mới từ việc sưu tập dữ liệu mang tính đóng góp nguyên thủy hoặc các phân tích mới những dữ liệu hiện có. Hệ thống xuất bản miễn phí và biên tập nhanh chóng sẽ giúp người đọc truy cập các bài báo có chất lượng trong lĩnh vực nha khoa và chăm sóc răng miệng.
 1. https://canlivj.utpjournals.press/  Tạp chí Gan của Canada (Canadian Liver Journal) là tạp chí chính thức của Hiệp hội Nghiên cứu Gan Canada. Hiệp hội Nghiên cứu Gan Canada (Canadian Association for the Study of the Liver) là một nhóm đa ngành bao gồm các nhà khoa học và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà sở trường chuyên môn của họ nghiên cứu sâu về gan và lãnh đạo quốc gia trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và chăm sóc bệnh nhân liên quan đến gan. Mục tiêu của tạp chí là thúc đẩy nghiên cứu, giáo dục và chăm sóc lâm sàng về bệnh gan ngay trong các cộng đồng dân Canada và quốc tế. Canadian Liver Journal hoan nghênh nghiên cứu lâm sàng mang tính đóng góp nguyên thủy và nghiên cứu tịnh tiến (một dạng nghiên cứu chuyển giao tri thức từ nghiên cứu cơ bản sang ứng dụng trong thực tế), các bài báo phê bình, báo cáo trường hợp bệnh, các bài bình luận, thư gửi tòa soạn về tất cả các khía cạnh của bệnh gan. Canadian Liver Journal là một tạp chí bình duyệt truy cập mở.

 

 1. https://journals.lww.com/md-journal/pages/default.aspx Medicine® là một tạp chí nguồn mở, cung cấp cho các tác giả một dịch vụ mới đặc biệt, liên tục xuất bản nghiên cứu nguyên thủy trong rất nhiều môn khoa học y khoa và các chuyên khoa sâu khác nhau.  Là một nhan đề truy cập mở, Medicine® sẽ tiếp tục cung cấp cho các tác giả một nền tảng có uy tín đáng tin cậy để xuất bản công trình của họ. Nhằm bảo đảm chất lượng ngày càng cao của nội dung Medicine®, quy trình bình duyệt sẽ chỉ chấp nhận nội dung mang tính khoa học, kỹ thuật và đạo đức và tuân thủ những hướng dẫn báo cáo chuẩn. Tất cả các Báo cáo Trường hợp và các bài báo Quy trình Nghiên cứu sẽ được xuất bản theo Giấy phép Truy cập Mở Ghi công Tác giả (CCBY license). Medicine® được lập chỉ mục trong:  MEDLINE, PubMed, PubMed Central, Europe PMC, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Web of Science, ISI Journal Citation Reports, Ovid® .

 

 1. https://jammi.utpjournals.press/             Tạp chí Chính thức của Hiệp hội Vi sinh Y học và Bệnh Truyền   nhiễm Canada (Official Journal of the Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada - JAMMI) chuyên xuất bản những bài báo học thuật liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, cụ thể là những bệnh ảnh hưởng đến con người. Tạp chí là quan điểm của người Canada bàn một cách sâu rộng về vi sinh lâm sàng và chẩn đoán trong phòng thí nghiệm, chăm sóc và quản lý lâm sàng, dịch tễ học và các vấn đề xã hội liên quan đến các bệnh truyền nhiễm của con người bằng việc xuất bản các bài báo khoa học tầm cỡ thế giới đến giới độc giả đa ngành và quốc tế rộng lớn gồm các nhà nghiên cứu, bác sĩ lâm sàng, nhà giáo dục, và nhà lập chính sách quan tâm đến lĩnh vực này. JAMMI xuất bản các bài báo nghiên cứu bình duyệt mang tính cống hiến nguyên thủy và các loại bài báo khác bao gồm nhưng không giới hạn: các bài phê bình và các bài bình luận về các chủ đề mới nhất về các bệnh truyền nhiễm, các hướng dẫn lâm sàng về chẩn đoán và quản lý các bệnh truyền nhiễm của con người bao gồm việc sử dụng tối ưu các liệu pháp kháng khuẩn, tuyên ngôn định vị AMMI Canada và các báo cáo trường hợp bệnh có minh họa độc đáo và các đoản văn lâm sàng mô tả sức khỏe và sự chăm sóc các nhóm dân cư quan tâm.
 2. https://bmjopen.bmj.com/content/by/year BMJ Open là một tạp chí y học truy cập mở. Tạp chí xem xét các bài báo giải đáp các câu hỏi nghiên cứu trong y khoa lâm sàng,  y tế công cộng và dịch tễ học. Tạp chí cũng hoan nghênh các nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu các dịch vụ y tế, kinh tế học sức khỏe, ngoại khoa, nghiên cứu định tính, các phương pháp nghiên cứu, giáo dục y tế, xuất bản y học và bất cứ lĩnh vực nào khác mà trực tiếp bàn về các kết quả của bệnh nhân, hoặc thực hành và cung cấp chăm sóc sức khỏe. Trọng tâm của tạp chí là công trình nghiên cứu liên quan đến các bệnh nhân và thầy thuốc. Tạp chí không xuất bản những nghiên cứu được tiến hành trên động vật, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm không liên quan đến kết quả của bệnh nhân, các bài báo báo cáo chỉ những kết quả sinh lý học hay cơ sinh học từ những người tham gia khỏe mạnh, giải phẫu học, sinh học tế bào hoặc tâm lý học phi lâm sàng.

 

 1. https://elifesciences.org/   eLife là một tổ chức phi lợi nhuận được truyền cảm hứng bởi các nhà tài trợ vốn nghiên cứu và được các nhà khoa học lãnh đạo. Sứ mệnh của eLife là giúp đỡ các nhà khoa học thúc đẩy khám phá bằng cách vận hành một nền tảng dành cho truyền thông nghiên cứu thúc đẩy và công nhận các hành vi có trách nhiệm nhất trong khoa học.  eLife xuất bản công trình đạt các tiêu chuẩn khoa học cao nhất và có tầm quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống và các ngành khoa học y sinh. Công trình nghiên cứu được tuyển chọn và đánh giá bởi các nhà khoa học còn đang làm việc và ngay lập tức được làm cho sẵn có miễn phí đối với tất cả độc giả. eLife cũng đầu tư vào việc đổi mới thông qua việc phát triển công cụ nguồn mở để đẩy nhanh việc truyền thông và khám phá nghiên cứu. Công việc của chúng tôi được các cộng đồng chúng tôi phục vụ chỉ đạo. eLife được thành lập vào năm 2011 bởi Viện Y học Howard Hughes, Hội Max Planck và Wellcome Trust. Các tổ chức này tiếp tục cung cấp tài chính và hỗ trợ chiến lược, và được kết nối bởi Quỹ Knut and Alice Wallenberg cho năm 2018.
 1. https://www.degruyter.com/view/j/med.2019.14.issue-1/issue-files/med.2019.14.issue-1.xml

Open Medicine là một tạp chí truy cập mở cho phép người dùng truy cập miễn phí, ngay lập tức và liên tục toàn bộ nội dung trên khắp thế giới. Mục tiêu chính của tạp chí này luôn chú trọng đến việc duy trì chất lượng cao của nội dung đã được nó xuất bản. Sứ mệnh của tạp chí là tạo thuận lợi cho việc trao đổi ý tưởng giữa các nhà nghiên cứu y khoa từ các quốc gia khác nhau. Các bài báo liên quan đến các lĩnh vực của y học và  y tế công cộng được hoan nghênh. Open Medicine chấp nhận các tác giả nộp các bài báo nghiên cứu, các bài phê bình, các báo cáo trường hợp. thư gửi tòa soạn và phê bình sách. Tạp chí có mục tiêu nâng cao kiến thức có liên quan trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của Y Khoa. Các chủ đề phù hợp để xuất bản bao gồm nhưng không giới hạn như sau: Gây mê học, Tim mạch học, Vi sinh lâm sàng và các Bệnh Truyền nhiễm, Nha khoa, Khoa Da liễu, Nội tiết học, Vị tràng học, Miễn dịch học, Nội khoa, Tai mũi họng, Thận học, Thần kinh học, Ung thư học, Nhãn khoa, Khoa chỉnh hình, Nhi khoa và chuyên khoa sơ sinh, Y tế công cộng, Phẫu thuật, Niệu khoa. Open Medicine cũng xuất bản các công trình nghiên cứu nguyên thủy trong các lĩnh vực Di truyền Y học, Y học Phân tử và Y học Thực nghiệm. Tổng biên tập của tạp chí là Darzynkiewicz, và Zbigniew.

 

 1. https://www.oatext.com/journals.php

OA Text là một nhà xuất bản khoa học truy cập mở độc lập giới thiệu các nghiên cứu và ý tưởng đổi mới nhằm nâng cao sức khỏe bằng cách liên kết nghiên cứu và thực hành vì lợi ích của xã hội. Nó cam kết cung cấp một nền tảng “được bình duyệt” cho các nhà nghiên cứu và nhà khoa học lỗi lạc để trưng bày các kết quả nghiên cứu của họ. Nó xuất bản nghiên cứu nguyên thủy, các phân tích và các bài phê bình, tin tức, các thông tin cập nhật về thực hành và các bài xã luận kích thích tư duy. Các tạp chí của OA Text được lãnh đạo bởi các nhà nghiên cứu lỗi lạc, mỗi tạp chí ôm ấp khái niệm rằng kiến thức cơ bản khuyến khích các giải pháp bền vững cho xã hội. 

 

 1. https://intjem.biomedcentral.com/

Tạp chí Quốc tế về Y học Cấp cứu (The International Journal of Emergency Medicine) là một tạp chí nguồn mở chất lượng cao nhằm mục đích làm sáng tỏ những thành tựu lâm sàng khác nhau và các diễn biến trong nghiên cứu đạt được trên khắp thế giới, qua đó giúp chuyên ngành này tiến lên phía trước. Tạp chí hướng đến các thầy thuốc và viên chức y tế đang được đào tạo hay đang làm việc trong lĩnh vực Y học Cấp cứu. Các môn khoa học bao gồm những ca lâm sàng, những diễn biến về thực hành và nghiên cứu dựa trên bằng chứng trong Y học Cấp cứu, bao gồm nhi khoa cấp cứu. Tạp chí Quốc tế về Y học Cấp cứu chú trọng thực hành Y học Cấp cứu trong nhiều bối cảnh khác nhau từ các khoa cấp cứu ở thành thi và các phòng khám đa khoa lâm sàng ở nông thôn ở các nước đang phát triển đến các tình huống nhân đạo và thảm họa. tạp chí có mục tiêu làm sáng tỏ những tiến bộ quốc tế trong thực hành, giáo dục và nghiên cứu với một mục tiêu duy nhất: nhằm giảm đau đớn và thúc đẩy sự ưu việt trong chăm sóc bệnh nhân trên khắp thế giới.

 

 1. https://journals.plos.org/plosmedicine/volume#2019

Là nơi gặp mặt có tầm ảnh hưởng đối với nghiên cứu và bình luận về các thách thức chính đối với sức khỏe con người trên khắp thế giới, PLOS Medicine xuất bản các bài báo thu hút sự quan tâm nói chung về các yếu tố quyết định mang tính y sinh học, môi trường, xã hội và chính trị của sức khỏe. Tạp chí này nhấn mạnh công trình nâng cao việc thực hành lâm sàng, chính sách y tế hoặc sự hiểu biết về sinh lý bệnh học nhằm mang lại lợi ích cho sức khỏe trong nhiều môi trường khác nhau. PLOS Medicine cam kết duy trì các chuẩn đạo đức cao nhất trong xuất bản các tài liệu y khoa, bao gồm việc quản lý và công bố những xung đột lợi ích trong báo cáo,  bình duyệt và xuất bản; tính minh bạch trong quy trình thẩm định và xuất bản; chi sẻ dữ liệu và tái sử dụng công trình; vấn đề tác giả giữ lại bản quyền; Ấn bản Truy cập Mở không giới hạn về tính sẵn có và phổ biến thông tin; và tránh xung đột lợi ích đã được trình bày bởi việc quảng cáo thuốc và các thiết bị y tế cũng như  việc bao tiêu các bài nghiên cứu công bố dưới dạng sơ bộ trước khi in.

 

 1. http://www.bmrat.org/index.php/BMRAT

Nghiên cứu và Liệu pháp Y sinh (Biomedical Research and Therapy) (ISSN 2198-4093) là diễn đàn chính dành cho nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu tịnh tiến (translational research - những nghiên cứu chuyển giao tri thức từ nghiên cứu cơ bản sang ứng dụng trong thực tế) trở thành các liệu pháp. Là một tạp chí được bình duyệt quốc tế, tạp chí này xuất bản các bài báo nghiên cứu truy cập mở chất lượng cao đặc biệt chú trọng đến các nghiên cứu cơ bản, tịnh tiến và lâm sàng trở thành các các phương pháp điều trị phân tử và liệu pháp tế bào bao gồm mô hình động vật và các thử nghiệm lâm sàng. Tạp chí này cũng cung cấp các bài phê bình, các quan điểm, các bài bình luận và các bản báo cáo. Chính sách biên tập của Biomedical Research and Therapy tuân thủ các đề xuất của Ủy ban Quốc tế Biên tập viên Tạp chí Y khoa (ICMJE), Hiệp hội Biên tập viên Y khoa Thế giới (WAME) và Ủy ban Đạo đức Xuất bản (COPE) để hướng dẫn các chính sách và thủ tục liên quan đến đạo đức xuất bản. Tạp chí này xuất bản hàng tháng, 12 số một năm.

 

 1. https://benthamopen.com/CPEMH/home/

Thực hành Lâm sàng &Dịch tễ học (Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health) là một tạp chí trực tuyến truy cập mở xuất bản các bài báo nghiên cứu, các bài điểm báo, Thư gửi tòa soạn về tất cả các lĩnh vực của thực hành lâm sàng và dịch tễ học trong sức khỏe tâm thần bao gồm những chủ đề sau: nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học trong tâm thần học và sức khỏe tâm thần; chẩn đoán, tiên lượng bệnh và điều trị các bệnh về sức khỏe tâm thần; tần suất và các yếu tố quyết định của các bệnh về sức khỏe tâm thần trong cộng đồng và các nhóm dân cư đang gặp nguy hiểm; các phương diện nghiên cứu và kinh tế của tâm thần học, đặc biệt chú trọng đến các bản thảo trình bày các kết quả và phương pháp mới trong kỷ nguyên này; và điều tra dịch tễ học lâm sàng của các dược chất. Thực hành Lâm sàng &Dịch tễ học là một tạp chí được bình duyệt, nhằm mục đích cung cấp nguồn thông tin đầy đủ nhất và đáng tin cậy nhất về những diễn tiến hiện hành trong lĩnh vực này. Tạp chí chú trọng xuất bản các bài báo có chất lượng một cách nhanh chóng và miễn phí trên toàn thế giới.

 

 1. https://academic.oup.com/braincomms/issue

Đội ngũ xuất bản của tạp chí Truyền thông Bộ não (Brain Communications) cam kết xuất bản một cách trung thực, minh bạch và thân thiện với tác giả những công trình nghiên cứu chính xác liên quan đến bệnh thần kinh và tâm thần hay duy trì sức khỏe của não bộ. Đội ngũ cố gắng trở thành một lực lượng thường trực trong lĩnh vực khoa học thần kinh chuyển đổi các kết quả nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm thành những phương pháp điều trị tiềm năng bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu chuẩn cao về tính chính xác và minh bạch cũng như thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của các nhà khoa học về thần kinh. Tạp chí Brain Communications là một tạp chí quốc tế nguồn mở được bình duyệt, không phụ thuộc về mặt biên tập luôn hoan nghênh các tác giả nộp bài báo khoa học trực tiếp và cả các bản thảo được chuyển đến từ tạp chí “chị em” Brain.

 

 1. https://academic.oup.com/journals/pages/medicine_and_health/open_access_medicine

     Nhà Xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press - OUP) có sứ mạng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến rộng rãi ở mức có thể các nghiên cứu chất lượng cao. Là một phần của sứ mạng đó, Nhà Xuất bản Đại học Oxford thực hiện xuất bản truy cập mở xanh và vàng nhiều loại tạp chí chuyên phát hành những nghiên cứu mới nhất. Được xuất bản thay mặt cho các hiệp hội hình thành quan điểm chính và rất được tôn trọng trên khắp thế giới, thư viện truy cập mở y học và sức khỏe có các công trình nghiên cứu quốc tế, được bình duyệt và có tính đóng góp nguyên thủy dành cho những người hành nghề y, viện sĩ, và sinh viên. Những nhan đề tạp chí truy cập mở hoàn toàn do Nhà Xuất bản Đại học Oxford phát hành bao gồm: Biology Methods & Protocols;  Clinical Kidney Journal; DNA Research; Environmental Epigenetics; Evolution, Medicine, and Public Health (EMPH); Gastroenterology Report; GigaScience; Human Reproduction Open; International Journal of Neuropsychopharmacology; JNCI Cancer Spectrum; Journal of Hip Preservation Surgery (JHPS); Journal of Surgical Case Reports; Neuroscience of Consciousness; Open Forum Infectious Diseases; Oxford Medical Case Reports (OMCR); Precision Clinical Medicine; Rheumatology Advances in Practice; Social Cognitive and Affective Neuroscience (SCAN); Virus Evolution.

 

 1. http://www.imedpub.com/

Insight Medical Publishing (iMedPub LTD) tận tâm cam kết cung cấp nguồn thông tin mới nhất và chính xác nhất về học trực tuyến, chuyển đổi và nâng cao khoa học, y tế và công nghệ. Insight Medical Publishing lưu trữ các tạp chí tổng hợp trong kho lưu trữ của nó. “Để khoa học hoạt động có hiệu quả, và để xã hội có thể hưởng lợi một cách đầy đủ từ các nỗ lực trong khoa học, dữ liệu khoa học cần phải được công khai.” Kể từ khi được thành lập vào năm 2005, Imedpub.com ngày nay được đánh giá cao vì phổ biến triw thức khoa học nổi bật  và phù hợp nhất đến các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và quần chúng nói chung. Là một dịch vụ mở dành cho các nhà khoa học, Imedpub.com được các thầy thuốc lâm sàng và các nhà nghiên cứu thúc đẩy phục vụ cho chính họ đồng thời cũng phục vụ lợi ích công chúng nói chung. iMedPub LTD phổ biến nghiên cứu trong một hệ thống có tầng  bậc, bắt đầu bằng những cuốn sách và tạp chí chuyên ngành rồi sau đó mở rộng ra nhiều lĩnh vực. Tầm nhìn lớn lao của iMedPub LTD là thế giới nơi mà tất cả các nhà nghiên cứu y học và các chuyên gia y tế có cơ hội ngang nhau để tìm kiếm, chia sẻ và tạo ra tri thức.

 

 1. https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/

Tạp chí Báo cáo Trường hợp Bệnh (Journal of Medical Case Reports) sẽ cân nhắc bất cứ báo cáo nguyên thủy nào về trường hợp bệnh mà mở rộng kiến thức y học tổng quát, và các nghiên cứu nguyên thủy liên quan đến các báo cáo trường hợp bệnh. Báo cáo trường hợp bệnh phải thể hiện một trong những vấn đề sau: các tác dụng phụ không được báo cáo hoặc khác thường hay các tương tác có hại liên quan đến thuốc; hình thức xuất hiện không được báo cáo hoặc khác thường của một căn bệnh; các liên kết mới hoặc các biến dị trong các quá trình bệnh; các hình thức xuất hiện, chẩn đoán và/hoặc quản lý các bệnh mới và mới nổi; mối liên kết không được báo cáo giữa bệnh và triệu chứng; sự kiện không được báo cáo trong tiến trình quan sát hoặc điều trị bệnh nhân; những khám phá làm sáng tỏ thêm sinh bệnh học có thể có của một căn bệnh hoặc một tác dụng bất lợi. Các bài báo nghiên cứu phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn: các thử nghiệm lâm sàng trên một bệnh nhân cụ thể, phân tích tổng hợp các báo cáo trường hợp bệnh đã xuất bản, nghiên cứu bàn về việc sử dụng các báo cáo trường hợp bệnh và tỉ lệ hiện hành hoặc tầm quan trọng của việc báo cáo trường hợp bệnh trong y văn và nghiên cứu hồi cứu bao gồm thông tin cụ thể trường hợp bệnh (tuổi tác, giới tính và dân tộc) dành cho tất cả các bệnh nhân. Tất cả các bài báo do Tạp chí Báo cáo Trường hợp Bệnh xuất bản đều miễn phí và có thể truy cập trực tuyến vĩnh viễn ngay khi xuất bản mà không chịu khoản phí thuê bao hay rào cản đăng ký sử dụng nào cả.

 

 1. https://www.omicsonline.org/ArchiveNCOA/currentissue-neurochemistry-neuropharmacology.php

Tạp chí Khoa học thần kinh (Neuroscience) là một tạp chí nguồn mở toàn diện và mục tiêu của tạp chí là xuất bản tất cả những bài báo nghiên cứu khoa học liên quan đến Khoa học thần kinh bao gồm sự truyền tín hiệu gian bào, sự truyền tín hiệu nội bào, tổn thương và viêm tế bào, các bệnh thoái hóa thần kinh, sự tải nạp cảm giác, xử lý của thần kinh, điều hòa hoạt động gen và di truyền học, phát triển não bộ & sự biệt hóa tế bào, năng lượng sinh học & trao đổi chất, tính khả biến thần kinh & hành vi, cơ sở phân tử của bệnh tật v.v…

 

 1. https://sit.bmj.com/

Tạp chí Kỹ thuật Phẫu thuật, Can thiệp & Chăm sóc Sức khỏe BMJ  (BMJ  Surgery, Interventions, & Health Technologies) là một tạp chí truy cập mở xuất bản nghiên cứu nguyên  gốc về các can thiệp chăm sóc sức khỏe phức tạp. Nhằm mục đích khuyến khích các chuẩn khoa học cao hơn và phổ biến kiến thức mới trong lĩnh vực nhanh hơn, tạp chí cung cấp một nền tảng quốc tế có ảnh hưởng cao dành cho các nghiên cứu lâm sàng giai đoạn đầu và giai đoạn sau cũng như đánh giá dài hạn và các nghiên cứu giám định đáp ứng các tiêu chuẩn cao về thiết kế và báo cáo. Tạp chí tích cực thúc đẩy việc ứng dụng mô hình IDEAL về khung đánh giá và khuyến khích nộp các công trình nghiên cứu trong các giai đoạn phát triển, chú trọng đến các cách điều trị bằng phẫu thuật và điều trị xâm lấn bằng dụng cụ. BMJ  Surgery, Interventions, & Health Technologies tuân thủ các chuẩn ngành nghề cao nhất có thể có về đạo đức nghề nghiệp xuất bản.

 

 1. http://www.heraldopenaccess.us/journals/Medicine-Study-&-Research/

Tạp chí Y khoa: Nghiên cứu (Journal of Medicine: Study & Research) (ISSN : 2639-5657) là một tạp chí trực tuyến truy cập mở quốc tế được bình duyệt xuất bản những công trình nghiên cứu y học và chăm sóc bệnh nhân. Tạp chí giúp nâng cao sự hiểu biết về tầm quan trọng của nghiên cứu y khoa và việc nghiên cứu đó nhằm để nâng cao sức khỏe của bệnh nhân. Journal of Medicine: Study & Research đề cập đến tất cả các lĩnh vực của Giáo dục về y tế; Khảo sát trong y tế, Thống kê y tế; Hình ảnh y khoa, Y đức,  Y học của tuổi mới lớn, Y học lâm sàng: Nhập viện, Y học dự phòng, Miễn dịch học; Gây mê; Y tim mạch; Y học bổ túc; Nha khoa và Y khoa răng miệng; Bệnh lý học; Dược lý học và  Liệu pháp; Khoa da liễu; Y học hô  hấp; Thấp khớp học; Thuốc; Tai mũi họng; Y học cấp cứu; Bệnh truyền nhiễm; Thần kinh học; Dinh dưỡng và Trao đổi chất; Sản khoa và Phụ khoa; Nội tiết học; Chuyên khoa tiêu hóa; Di truyền học; Lão khoa; Huyết học; ung thư học;  Nhãn khoa; Nhi khoa; Tâm thần học; Ngành X- quang; Thận học; Dược liệu học; Sức khỏe tình dục; Tiết niệu học; Dịch tễ học; Dân tộc học; Chính sách y tế; Sức khỏe nghề nghệp; Pháp y; Y học môi trường và Y tế công cộng; Phát triển y học và Kiểm thử tính an toàn; Luật pháp về thuốc và tính an toàn; Thử nghiệm lâm sàng; Xét nghiệm lâm sàng; Nghiên cứu y sinh.

 1. https://www.archivesofpathology.org/

Kho lưu trữ Bệnh lý học & Xét nghiệm Y học (Archives of Pathology & Laboratory Medicine - APLM) là một tạp chí được bình duyệt phát hành hàng tháng của Hội chuyên gia bệnh học Mỹ. Tạp chí này vươn ra toàn cầu và có lượng độc giả được đánh giá là lớn nhất trong số các tạp chí về bệnh lý học. Được xuất bản kể từ năm 1926, Archives được bình bầu năm 2009 là tạp chí bệnh lý học duy nhất trong số 100 tạp chí có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong 100 năm qua bởi Bộ phậnY sinh và Khoa học Sự sống của Hiệp hội các Thư viện Đặc biệt. Việc truy cập các tệp tin toàn văn và các tệp tin định dạng PDF của các bài báo khoa học của APLM hoàn toàn miễn phí.

 

 1. https://journals.viamedica.pl/index

Trên 20 năm qua Via Medica đã xuất bản các tạp chí trong nhiều lĩnh vực y học khác nhau, cả về lâm sàng và thực nghiệm. Ngày nay Via Medica  có trên 30 nhan đề bao gồm các tạp chí khoa học được xuất bản bằng tiếng Anh và phục vụ cho các chuyên gia trên toàn thế giới. Danh mục tài liệu của Via Medica cũng bao gồm những tạp chí giáo dục dành cho độc giả ở Ba Lan, đặc biệt là dành cho các bác sĩ trẻ trong suốt giai đoạn nội trú. Nhiều nhan đề trong số này được xuất bản có mối quan hệ mật thiết với các hội y học khác nhau của Ba Lan. Hầu hết các tạp chí của Via Medica cung cấp truy cập mở tất cả các tài nguyên lưu trữ. Nhiều tạp chí hoàn toàn sẵn có để truy cập mở và đây là một phần của ý tưởng truy cập mở tri thức và phổ biến khoa học.

 

 1. https://www.escienceediting.org

Biên tập Khoa học (Science Editing -Sci Ed) là một tạp chí chính thức của Hội đồng Biên tập Khoa học Hàn Quốc (https://kcse.org) và Hội đồng Biên tập Khoa học Châu Á (https://asianeditor.org). Tạp chí nhằm nâng cao văn hóa và sức khỏe của con người bằng cách nâng cao chất lượng biên tập và xuất bản các tạp chí khoa học, kỹ thuật và y học. Độc giả của tạp chí là các biên tập viên, nhà xuất bản, nhà phê bình, và các tác giả của các tạp chí trên khắp thế giới; tuy nhiên, đặc biệt chủ trọng đến những tạp chí ở Châu Á. Bởi vì  các tạp chí học thuật ở Châu Á phần lớn được các hội học thuật, các trường đại học, hoặc các tổ chức phi lợi nhuận xuất bản, Sci Ed đóng một vai trò trong phát triển tạp chí. Số lượng các ấn bản từ Châu Á đang gia tăng nhanh chóng và vượt qua số lượng ấn bản của các châu lục khác; trong khi số lượng các tạp chí quốc tế và các tạp chí được đánh giá cao dự kiến sẽ xuất hiện trong tương lai. Nhiệm vụ của biên tập viên Châu Á là cam kết chất lượng tạp chí và nâng cao tỷ lệ đọc và trich dẫn cũng như truy cập các bài báo khoa học. 

 1. http://ykhoanet.vn/Home.html
 2. https://cimsi.org.vn/    Đây là trang web của hội công nghệ thông tin y tế Việt Nam.Trang web này bắt nguồn từ Cục công nghệ thông tin Bộ Y Tế.
 3. http://thuocvasuckhoe.net/
 4. http://www.suckhoedoisong.vn
 5. http://www.tudienthuoc.net
 6. Tạp chí Y Dược Học Quân Sự- Phiên bản điện tử:

http://tapchiyduochocquansu.vn/

Tạp chí Y-Dược học quân sự là một đầu mối trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Quân y, ra 9 số/năm, 100 trang/số. Đây là tạp chí duy nhất trong toàn quân có phát hành ra các cơ quan, bệnh viện, trường đại học y ở ngoài quân đội. Trước xu thế hội nhập của thế giới, với mong muốn có thể trao đổi với các đồng nghiệp trên toàn thế giới về thành tựu nghiên cứu y học, Tạp chí Y-Dược học quân sự đã được Tổng cục Chính trị cho phép tạp chí đưa các bài viết đã đăng tải lên mạng internet. Ngày 21/6/2006, Tạp chí Y-Dược học quân sự được cấp chỉ số quốc tế: ISSN 1859 - 0748. Kể từ khi ra mắt bạn đọc số đầu tiên cho tới nay, Tạp chí Y-Dược học quân sự luôn nỗ lực khẳng định thương hiệu của mình, đóng góp tích cực phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị. Tạp chí Y-Dược học quân sự thực sự trở thành cơ quan ngôn luận về chuyên môn khoa học, đào tạo và điều trị của Học viện Quân y.

 1. Dalhousie Medical Journal: https://ojs.library.dal.ca/DMJ/index 

Tạp chí Y học Dalhousie do sinh viên y khoa khởi xướng vào năm 1936, được xuất bản dưới sự bảo trợ của hiệp hội sinh viên y khoa Dalhousie. Tạp chí này xuất bản những bài nghiên cứu nguyên tác của sinh viên và giảng viên, cũng như các bài báo trình bày quan điểm của tác giả về một chủ đề nào đó, các bài phê bình, các nghiên cứu tình huống, các bản tóm tắt và tin tức của cựu sinh viên. Phiên bản số truy cập mở của tạp chí này được Dịch vụ Lưu trữ Tạp chí của các Thư viện Đại học Dalhousie lưu trữ tại địa chỉ ojs.library.dal.ca/DMJ. Tạp chí Y học Dalhousie  (DMJ) là xuất bản phẩm được bình duyệt xuất bản một năm hai lần. DMJ hiện đang trong quá trình được lập chỉ mục trong PubMed và Google Scholar. Mục tiêu chính của tạp chí này là thúc đẩy sự tham gia của sinh viên vào nghiên cứu và viết bài đồng thời cung cấp một sản phẩm hữu ích cho cộng đồng y tế Dalhousie. Trong quá khứ, tạp chí này chủ yếu xuất bản công trình của sinh viên y khoa và cư dân Dalhousie. Tuy nhiên, tạp chí này cũng khuyến khích các hội viên của tất cả các ngành y tế có liên quan ở bất cứ trình độ đào tạo nào tham gia nộp bài báo/bài nghiên cứu.

 1. International Journal of Environmental Research and Public Health — Open Access Journal: http://www.mdpi.com/journal/ijerph

Tạp chí Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng Quốc tế (ISSN 1660- 460; CODEN: IJERG;  ISSN 1661-7827 dành cho ấn bản in) là một tạp chí truy cập mở liên ngành, được MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute: Học viện Xuất bản Số Đa ngành) xuất bản trực tuyến hàng tháng. Tạp chí có khả năng thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng cao: được lập chỉ mục bởi Danh mục Trích dẫn Khoa học Mở rộng (Web Khoa học), Danh mục Trích dẫn các Ngành Khoa học Xã hội (Web Khoa học), MEDLINE (PubMed), Scopus (Elsevier) và các cơ sở dữ liệu khác. Toàn văn có sẵn trong PubMed Central.  Tạp chí này nhanh chóng xuất bản các bản thảo được bình duyệt và quyết định đầu tiên được chuyển đến tác giả gần 19 ngày sau khi nộp bản thảo; việc chấp nhận xuất bản được thực hiện trong 5.8 ngày (số trung bình dành cho các bài nghiên cứu được xuất bản trong tạp chí này vào năm 2017).

 1. Advances in Alzheimer's Disease: Tạp chí Những Tiến bộ trong Bệnh Alzheimer:  http://www.scirp.org/journal/aad/ 
 2. Advances in Breast Cancer Research: Những tiến bộ trong Nghiên cứu Ung thư Vú:  http://www.scirp.org/journal/abcr/  
 3. Advances in Lung Cancer: Những tiến bộ trong Ung thư Phổi: http://www.scirp.org/journal/alc/
 4. Forensic Medicine and Anatomy Research: Pháp Y và Nghiên cứu Giải phẩu:  http://www.scirp.org/journal/fmar/ 
 1. International Journal of Clinical Medicine: Tạp chí Y học Lâm sàng Quốc tế:  http://www.scirp.org/journal/ijcm/ 
 2. International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery: Tạp chí Quốc tế Tai mũi họng và Phẩu thuật Đầu & Cổ: http://www.scirp.org/journal/ijohns/
 3. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications: Tạp chí Mỹ phẩm, các ngành Khoa học Da liễu và Ứng dụng: http://www.scirp.org/journal/jcdsa/
 4. Open Journal of Emergency Medicine: Tạp chí Mở Y tế Khẩn cấp: http://www.scirp.org/journal/ojem/
 5. Open Journal of Clinical Diagnostics: Tạp chí Mở Chấn đoán Lâm sàng:  http://www.scirp.org/journal/ojcd/   
 6. Open Journal of Obstetrics and Gynecology: Tạp chí Mở Sản khoa và Phụ khoa:   http://www.scirp.org/journal/ojog/
 7. Open Journal of Pediatrics: Tạp chí Mở Nhi khoa: http://www.scirp.org/journal/ojped/
 8. Open Journal of Organ Transplant Surgery : Tạp chí Mở Phẫu thuật Cấy ghép Nội tạng:  http://www.scirp.org/journal/ojots/
 9. Surgical Science: Tạp chí Khoa học Phẫu thuật: http://www.scirp.org/journal/ss/
 10. World Journal of Cardiovascular Diseases: Tạp chí Thế giới các Bệnh Tim mạch:   http://www.scirp.org/journal/wjcd/ 
 11. Advances in Computed Tomography: Những Tiến bộ trong Chụp Cắt lớp Vi tính:   http://www.scirp.org/journal/act/ 
 12. Advances in Molecular Imaging: Những tiến bộ trong Ảnh hóa Phân tử:    http://www.scirp.org/journal/ami/ 
 13. Global Journal of Surgery: Tạp Chí Toàn cầu về Phẫu thuật: http://www.sciepub.com/journal/js
 14. American Journal of Cancer Prevention: Tạp chí Ngăn ngừa Ung thư của Mỹ:       http://www.sciepub.com/journal/ajcp
 1. https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-science-advanced-materials-and-devices

Tạp chí Khoa học (Journal of Science) được thành lập năm 1985 nhằm xuất bản các bài báo nghiên cứu quốc gia và quốc tế về tất cả các lĩnh vực của khoa học tự nhiên và quốc tế, các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Với sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực khoa học vật liệu, tạp chí Journal of Science thông báo phát hành Tạp chí Khoa học: Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials and Devices). Việc xuất bản ấn phẩm định kỳ mới này sẽ cung cấp cho các nhà nghiên cứu cơ hội xuất bản nghiên cứu liên quan đến tất cả các lĩnh vực của khoa học và công nghệ vật liệu trong hàng loạt số phát hành của Tạp chí Khoa học. Là một ấn bản truy cập mở toàn diện, Tạp chí Khoa học: Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến sẽ công bố tất cả những bài bài đã được xuất bản, làm cho công trình nghiên cứu có thể sẵn sàng cho tất cả mọi người đọc và chia sẻ. Được xuất bản bởi Đại Học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam, tạp chí này sẽ được sản xuất bởi Elsevier, mái nhà của Vật liệu Ngày nay (Materials Today), và được lưu trữ trực tuyến tại ScienceDirect. Tạp chí Khoa học: Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến là một tạp chí truy cập mở quốc tế xuất bản những bài báo nghiên cứu được bình duyệt, các bài nghiên cứu và các bài phê bình bàn về sự tổng hợp, gia công, mô tả đặc tính, sự trình diễn, mô hính hóa, mô phỏng và các ứng dụng của các vật liệu chức năng và linh kiện tiên tiến như là: Vật liệu Sinh học, Vật liệu Xanh, Vật liệu Năng lượng, Vật liệu Sắt điện; Vật liệu Cấu trúc Thấp chiều, Vật liệu Từ tính, Metamaterials (Siêu vật liệu), Vật liệu nano và composite, Công nghệ Nano, Vật liệu Quang học, Vật liệu Thông minh, Chất bán dẫn, Chất siêu dẫn.

 1. https://www.accountingcoach.com/  AccountingCoach.com được thành lập vào năm 2003 nhằm giúp mọi người trên khắp thế giới học, bồi dưỡng và nâng cao sự hiểu biết của họ về kế toán và ghi chép sổ sách về các giao dịch tài chính mà không mất phí. Trang web miễn phí này (tùy chọn số 1) bao gồm các giải thích, các câu đố, Câu hỏi & Trả lời, và trên 30 đề tài chính. Năm 2017, các nhà quản trị trang web này đã tạo ra tùy chọn số 2, phát triển thành AccountingCoach PRO. PRO gồm các tài liệu có chất lượng cao như là các bài kiểm tra nhanh có tính tương tác, tài liệu hướng dẫn bằng hình ảnh, hội thảo video, các loại hình doanh nghiệp. Đầu năm 2017, việc theo dõi sự tiến bộ và bảy bài Kiểm tra Nhanh đã được thêm vào PRO. Cuối năm 2017, sự lựa chọn thứ 3AccountingCoach PRO Plus đã được giới thiệu để cấp các bằng chứng nhận mà nhiều người yêu cầu. Sự lựa chọn thứ 3 bao gồm tất cả các tài liệu từ PRO và thêm 4 bằng chứng nhận khác: Debits and Credits, Adjusting Entries (Bút toán Điều chỉnh), Financial Statements (Báo cáo Tài chính), và Working Capital and Liquidity (Vốn luân chuyển và  Thanh khoản). Các bằng chứng nhận được cấp khi người học đạt một điểm tối thiểu 70% trong từng kỳ thi cấp chứng chỉ. Cả ba sự lựa chọn (AccountingCoach.com, AccountingCoach PRO, and AccountingCoach PRO Plus) giúp mọi người có thể cải thiện và nâng cao các kỹ năng kế toán và ghi chép sổ sách về các giao dịch tài chính mà không mất một khoản học phí, sách giáo khoa, chăm sóc con cái, và đi lại nào. Bằng cách truy cập internet, bạn có thể nâng cao kiến thức, sự tự tin, và giá trị với ít hoặc không có một khoản chi phí nào. Harold Averkamp, CPA, MBA, là tác giả của toàn bộ nội dung giảng dạy trên AccountingCoach.com, AccountingCoach PRO, and AccountingCoach PRO Plus.
 2. https://opentuition.com/  OpenTuition là một trang web dành được nhiều giải thưởng khi cung cấp hoàn toàn miễn phí  cho sinh viên ngành kế toán trên khắp thế giới những nguồn tài nguyên họ cần học tập để đạt được những bằng cấp kế toán quan trọng. OpenTuition.com có trên 500.000 người đăng ký sử dụng và trên 20.000 người trên khắp thế giới sử dụng nền tảng web này mỗi ngày. Mục tiêu của tất cả các cá nhân đóng góp cho OpenTuition là giúp cho sinh viên có khả năng có được các nguồn tài nguyên học tập họ cần cho dù họ ở đâu và hoàn cảnh tài chính của họ ra sao. Tác giả của tài liệu trên trang web này là những kế toán viên có trình độ chuyên môn đã từng là giảng viên dạy toàn thời gian cho các tổ chức đào tạo kế toán ở Vương Quốc Anh, và tài liệu của họ có chất lượng cao nhất – ngang bằng với những tài liệu thương mại sẵn có. John Moffat có trình độ chuyên môn kế toán ở Vương Quốc Anh và đã giảng dạy kế toán 40 năm ở Vương Quốc Anh và trên khắp Châu Âu. Chris Barlow có trình độ chuyên môn kế toán ở Deloitte ở Liverpool, Vương Quốc Anh. Ông có trên 15 năm kinh nghiệm làm kế toán viên tham gia giảng dạy tại Kaplan và LSBF, cả ở Vương Quốc Anh và nước ngoài. Ken Garrett có trình độ chuyên môn kế toán ở Vương Quốc Anh và đã giảng dạy kế toán trên 30 năm. Ông đã từng là Giám đốc của Đào tạo Tài chính Leeds và đã dạy cho cả Kaplan and LSBF và một số cá nhân khác.

 

 1. https://acsopenaccess.org/ Được Quốc Hội Mỹ thành lập vào năm 1876, Hội Hóa học Mỹ ACS là hội khoa học lớn nhất thế giới. Hội Hóa học Mỹ ACS được công nhận là nhà xuất bản thông tin khoa học có thẩm quyền hàng đầu. Trên 50 tạp chí được bình duyệt của Hội được xếp hạng là những tạp chí “tin cậy nhất, được trích dẫn và được đọc nhiều nhất.” ACS cam kết ủng hộ các mô hình truy cập mở bền vững. Kể từ 2014, ACS đã xuất bản trên 000 bài báo truy cập mở thông qua Giải thưởng Tác giả ACS (ACS Author Rewards), Lựa chọn của Biên tập viên ACS (ACS Editor's Choice), và hai tạp chí truy cập mở hoàn toàn: ACS Central ScienceACS Omega. ACS Central Science là tạp chí đa ngành xuất bản những bài báo có chất lượng cao và lý thú thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học và hóa học đông đảo. Tạp chí này bàn về những tiến bộ quan trọng trong các lĩnh vực cơ bản của hóa học cũng như nghiên cứu ứng dụng và liên ngành nêu bật vai trò có tầm ảnh hưởng sâu xa của hóa học trong nhiều môn khoa học khác. CS Omega là một tạp chí truy cập mở toàn cầu xuất bản các bài báo khoa học mô tả những khám phá mới trong hóa học và các lĩnh vực chung của khoa học. Các bài báo khoa học trong CS Omega phải thúc đẩy các lĩnh vực của khoa học thông qua các ý tưởng độc đáo cho dù tầm quan trọng đầy đủ của chúng vẫn còn là điều bí ấn. CS Omega phổ biến tri thức này toàn cầu và nhanh chóng bằng cách ngay lập tức làm cho tất cả các bài báo được chấp nhập có thể truy cập mở vĩnh viễn. Các bài báo khoa học được xuất bản trong CS Omega do đó sẵn có cho rất nhiều độc giả khác nhau đến từ các tổ chức công nghiệp, chính sách, truyền thông đại chúng và công chúng nói chung bên cạnh giới học thuật truyền thống.